natuurgeneeskundige therapie

Als je denken en manier van doen verandert, verandert ook het lichaam mee. Natuurgeneeskundige therapie kan je hierin ondersteunen.
Door het oplossen van innerlijke blokkades, komt de energie in balans.
Belemmerende overtuigingen en oude emoties lossen op zodat je je weer vrij gaat voelen.

Natuurgeneeskunde ziet de mens als een ‘eenheid’. Het doel van de behandeling is de balans te herstellen tussen lichaam, geest en ziel. Ik ondersteun je door bewustwording van de oorzaak van de klacht, het verwerken van de onderliggende ervaring en het activeren van het zelfherstellende vermogen waarover ieder mens beschikt.

Klachten en symptomen ontstaan meestal niet zomaar, ze hebben je iets te vertellen. 95% van alle klachten en ziekten zijn psychosomatisch en trekken we onbewust aan, doordat we ervaringen niet goed hebben verwerkt. Wanneer we klachten hebben, betekent dit dat er een disbalans is tussen lichaam, geest en ziel. Deze symptomen kun je als positief ervaren.

In mijn behandelingen ga ik op zoek naar de oorzaak achter de klacht en naar een manier om daarin verandering te realiseren. Als je de betekenis van de klacht weet, kun je deze gaan oplossen door bewustwording. De balans kan op verschillende manieren gestimuleerd worden. Je kunt hierbij denken aan de inzet van coaching om inzicht in gedragspatronen te krijgen, energetische behandelingen die het zelf genezend vermogen van het lichaam stimuleren of de inzet van ondersteunende middelen.

Waar kan natuurgeneeskundige therapie bij helpen?

Lichaam en geest zijn vanuit een holistische visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest en een goed functionerend lichaam beide nodig zijn om goed te kunnen functioneren in je omgeving.

Een stressvolle situatie of periode kan het evenwicht verstoren tussen lichaam, geest en omgeving. De mens heeft van nature alle wijsheid en kracht, maar later ook de levenservaring in zich om deze situatie het hoofd te bieden. Toch maken de meeste mensen ervaringen mee waardoor zij het overzicht verliezen wat tot gevolg kan hebben van ‘niet lekker in je vel zitten’ tot ‘het helemaal niet meer zien zitten’.

Bij ziekte spelen lichaam èn geest een rol. Onder psychosomatische klachten vallen die ziektebeelden waarbij de van oorsprong psychische reacties zich uiten via je lichaam. Dit merk je bijvoorbeeld aan een versnelde hartslag, beven of trillen en transpireren bij angst.

De meeste als psychosomatisch beschouwde aandoeningen worden beïnvloed door de emotionele gesteldheid van de cliënt. Voorbeelden daarvan zijn huiduitslag, prikkeling en tintelingen; hormonale klachten, schildklierklachten; rug-, nek- en gewrichtspijn; migraine en/of hoofdpijn; menstruatie- en overgangsklachten.

Juist het emotionele aspect kan een aangrijpingspunt zijn voor natuurgeneeskundige therapie en de weg openen naar herstel of op z’n minst verbetering. De emotie (angstig, depressief, verward, boos, verdrietig, euforisch etc.) is een ingang naar de onderliggende oorzaak van de klacht of het symptoom. Bewustwording van de oorzaak heft de klacht vaak op of geeft verbetering.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

KLACHTEN EN SYMPTOMEN

Psychische klachten

Burn-out, depressie, stress, stemmingsstoornissen, angsten, boosheid, verdriet, traumaverwerking, rouwverwerking, (seksueel) misbruik, slaapproblemen, verslavingen, eetproblemen (anorexia, boulimia), laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst.

Fysieke klachten

Vage klachten, hoofdpijn, migraine, rug/nekklachten, prikkelbare darm syndroom, pijn, allergieën en voedselintoleranties, huiduitslag, chronische aandoeningen, gewichtsproblematiek, onvoldoende weerstand, vermoeidheid.

Anderszins

Preventie, vitaliteit, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, hoogsensitiviteit (HSP), leeftijdsfaseproblematiek, werk / werkloosheid / studie, examenvrees, onbegrepen klachten, persoonlijke groei.

Als je vragen hebt over klachten die niet in voorgaande opsomming staan, neem dan gerust contact op.

Toepassing natuurgeneeskundige therapie en combinatie met behandelingen van andere zorgaanbieders

De sessies kunnen goed gecombineerd worden met reguliere of alternatieve behandelingen in de zorg of voor bewustzijnsgroei. Je hebt geen verwijzing van een arts nodig om een afspraak te kunnen maken, echter ga voor het stellen van een diagnose wel altijd naar een arts. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat ik je doorverwijs naar een arts of therapeut. In sommige gevallen is een behandeling door een regulier arts / therapeut naast natuurgeneeskundige therapie noodzakelijk.

Uitwerking en integratie behandeling
Een natuurgeneeskundig consult stimuleert het zelfherstellende vermogen. Een energetische of Ankh behandeling brengt blokkades uit het energiesysteem in beweging. Tijdens en na de behandeling kan het daarom lijken dat de klachten toenemen. Ook kan je je emotioneel voelen, heftigere dromen krijgen of fysiek niet helemaal fit voelen. Normaal gesproken verdwijnen deze klachten na enkele dagen. Mochten de klachten langer duren of heb je twijfels over hoe je je voelt na de behandeling, neem dan altijd even contact met mij op.

Inname ondersteunende middelen

Bij ondersteunende middelen (druppels of supplementen) kunnen in sommige gevallen bijverschijnselen optreden. Bij het innemen van een remedie vindt er een uitzuivering plaats. In het begin kan het er op lijken dat de klacht erger wordt. Dit is een teken dat de remedie werkt. Als de reactie te heftig is, dan kun je het beste een dag stoppen. Neem dan even contact op voor overleg en een aangepaste dosering.

N.B. de E.E.N. ® energetica, Bach Bloesem remedies, SanoConcept en andere middelen zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling. De energetica ondersteunen de mens vanuit een holistische visie. Vanuit de energetische geneeskunde gezien stimuleren zij het zelfgenezend vermogen en herstellen de natuurlijke krachten in de mens. Fysieke klachten kunnen worden gezien als uitnodiging tot méér bewustwording, alsmede tot afstemming op een hoger bewustzijn in de mens.

Maak een afspraak