tarieven & voorwaarden

Hieronder vind je informatie over de tarieven, vergoedingen, betalings- en annuleringsvoorwaarden, de beroepsvereniging VBAG en wat te doen bij eventuele klachten. Bij de start van ieder particulier behandelingstraject sluit ik een behandelovereenkomst af waarin de
algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Voorbeeld behandelovereenkomst

Tarieven

Natuurgeneeskundige therapie uitgebreide intake + 1e consult 90 min € 95
Natuurgeneeskundige therapie vervolg consult 60 min € 75
Coaching los consult particulier 60 min € 75
Coaching los consult professionals en ondernemers 60 min € 125 ex. BTW
Coaching op maat traject voor professionals en ondernemers Offerte
Ondersteunende middelen

E.E.N. ® Energetica, flesje 30 ml
Bach Bloesem remedie, flesje 30 ml
Sano Chakramiddel, flesje 30 ml
Sano Qi middel, flesje 50 ml
Sano Fysiek middel, flesje 50 ml
Schüssler celzouten, 400 tb
Voedingsintolerantiekuur 4 maanden

Prijzen zijn beschikbaar in de praktijk. Ik hanteer de reguliere verkoopprijzen.

Bovenstaande tarieven zijn geldig in 2019. De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Natuurgeneeskundige therapie consulten zijn vrijgesteld van BTW. Particuliere en zakelijke coaching trajecten voor professionals in loondienst, ondernemers en zzp-ers zijn belast met 21% BTW. Ondersteunende middelen zijn belast met 9 of 21% BTW.

Betalingscondities

De betaling vindt per pin plaats aan het einde van de afspraak. Wanneer de afspraken langer duren dan afgesproken wordt de extra tijd berekend per kwartier op basis van het werkelijk besteedde aantal minuten van het consult. Wanneer we een traject hebben afgesproken dan vindt betaling van het totale traject na de eerste afspraak plaats. Bij een consult via Skype of telefoon vindt betaling vooraf via bank plaats.

Afspraak afzeggen
Ben je verhinderd? Geef dit van te voren telefonisch (06 29492409) of per e-mail info@dianaboonen.nl door. Voor afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd of waarbij je niet komt, ben ik genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen.

Vergoedingen particulieren

Zowel coaching al natuurgeneeskundige therapie consulten voor particulieren worden in 2019 (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Wil je weten of dit ook voor jou geldt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Kwaliteitsborging

Ik ben lid van de beroepsvereniging VBAG. Als Registertherapeut BCZ® sta ik ingeschreven in het RBCZ register en in het TCZ register. De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie. RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. De inschrijving bevestigd dat ik voldoe aan de door hen gestelde criteria voor een BCZ® registertherapeut.

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Beroepsvereniging VBAG – Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg – Stichting RBCZ

TCZ-Register – Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg

Ontevredenheid of een klacht

Ben je niet tevreden over een consult of heb je een klacht, neem dan contact met mij op. Ik ga dan graag met je in gesprek. Komen we er niet samen uit dan bestaat de mogelijkheid om je klacht neer te leggen bij de beroepsvereniging VBAG waarbij ik aangesloten ben. Voor meer informatie verwijs ik naar de klachtenfolder.

Zakelijke trajecten / Bedrijfscoaching

Bij zakelijke trajecten wordt een offerte opgesteld. Dit betreft maatwerk en omvat specifieke (prijs)afspraken en doelen over de gewenste begeleiding en resultaten. De betaling vindt achteraf plaats na ontvangst van de factuur.

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag je werkgever voor de mogelijkheden. Zakelijke tarieven gelden wanneer de werkgever de kosten betaald. Vooraf zal een offerte worden opgesteld.

Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.