tarieven & voorwaarden

Hieronder vind je informatie over de tarieven, vergoedingen, betalings- en annuleringsvoorwaarden, beroepsorganisatie het CAT en wat te doen bij eventuele klachten. Bij de start van ieder particulier behandelingstraject sluit ik een behandelovereenkomst af waarin de
algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Voorbeeld behandelovereenkomst

Tarieven

Natuurgeneeskundige therapie uitgebreide intake + 1e consult 90 min € 95
Natuurgeneeskundige therapie vervolg consult 60 min € 75
Coaching los consult particulier 60 min € 75
Coaching los consult professionals en ondernemers 60 min € 125 ex. BTW
Coaching op maat traject voor professionals en ondernemers Offerte
Ondersteunende middelen

E.E.N. ® Energetica, flesje 30 ml
Bach Bloesem remedie, flesje 30 ml
Sano Chakramiddel, flesje 30 ml
Sano Qi middel, flesje 50 ml
Sano Fysiek middel, flesje 50 ml
Schüssler celzouten, 400 tb
Voedingsintolerantiekuur 4 maanden

Prijzen zijn beschikbaar in de praktijk. Ik hanteer de reguliere verkoopprijzen.

Bovenstaande tarieven zijn geldig in 2020. De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Natuurgeneeskundige therapie consulten zijn vrijgesteld van BTW. Particuliere en zakelijke coaching trajecten voor professionals in loondienst, ondernemers en zzp-ers zijn belast met 21% BTW. Ondersteunende middelen zijn belast met 9 of 21% BTW.

Betalingscondities

De betaling vindt per pin plaats aan het einde van de afspraak. Wanneer de afspraken langer duren dan afgesproken wordt de extra tijd berekend per kwartier op basis van het werkelijk besteedde aantal minuten van het consult. Wanneer we een traject hebben afgesproken dan vindt betaling van het totale traject na de eerste afspraak plaats. Bij een consult via Skype of telefoon vindt betaling vooraf via bank plaats.

Afspraak afzeggen
Ben je verhinderd? Geef dit van te voren telefonisch (06 29492409) of per e-mail info@dianaboonen.nl door. Voor afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd of waarbij je niet komt, ben ik genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen.

Vergoedingen particulieren

Zowel coaching al natuurgeneeskundige therapie consulten voor particulieren worden in 2020 (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Wil je weten of dit ook voor jou geldt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Prestatiecodes:

De omschrijving en de prestatie code worden gebruikt op de nota’s die cliënten van CAT-therapeuten indienen bij zorgverzekeraars. Als CAT-complementair therapeut voldoe ik aan het CAT-competentieprofiel level 5. Ik werk eclectisch en holistisch: ik gebruik meerdere behandelvormen door elkaar tijdens sessies en zie het menselijk lichaam als één geheel in plaats van één lichaam met van elkaar losstaande onderdelen. Een ander holistisch kenmerk voor mijn behandelwijze als CAT-therapeut is dat ik geestelijke en lichamelijke klachten niet los van elkaar zien, maar als verbonden aan elkaar. Het CAT maakt gebruik van de prestatie codelijst zoals verzorgd door VEKTIS.

 

VAKGROEP PSYCHOSOCIALE THERAPIE

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

(kinder) coaching 24505

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

 

VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Energetische therapie 24012

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Kwaliteitsborging

Ik ben lid van de beroepsorganisatie het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten. Ik voldoe aan de eisen van een level 5 therapeut. Als Registertherapeut BCZ® sta ik ingeschreven in het RBCZ register en in het TCZ register. De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie. RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. De inschrijving bevestigd dat ik voldoe aan de door hen gestelde criteria voor een BCZ® registertherapeut.

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Als level 5 therapeut val ik onder tuchtrecht dat verzorgd wordt door het TCZ.

Het CAT – Collectief Alternatief Therapeuten

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg – Stichting RBCZ

TCZ-Register – Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg

Ontevredenheid of een klacht

Ben je niet tevreden over een consult of heb je een klacht, neem dan contact met mij op. Ik ga dan graag met je in gesprek. Komen we er niet samen uit dan bestaat de mogelijkheid om je klacht neer te leggen. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Zakelijke trajecten / Bedrijfscoaching

Bij zakelijke trajecten wordt een offerte opgesteld. Dit betreft maatwerk en omvat specifieke (prijs)afspraken en doelen over de gewenste begeleiding en resultaten. De betaling vindt achteraf plaats na ontvangst van de factuur.

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag je werkgever voor de mogelijkheden. Zakelijke tarieven gelden wanneer de werkgever de kosten betaald. Vooraf zal een offerte worden opgesteld.

Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.