Over Diana

Het onbewuste bewust maken, herkennen waar het werkelijk om gaat bij iemand.

Wie ik ben

Als coach en natuurgeneeskundig therapeut ga ik op zoek naar de oorzaak achter de klacht en naar een manier om daarin verandering te realiseren. Als je denken en manier van doen verandert, verandert ook het lichaam mee. Door het oplossen van innerlijke blokkades, komt de energie in balans. Daarbij gaat energetische natuurgeneeskundige therapie uit van het zelfherstellende vermogen waarover ieder mens beschikt. Het doel van natuurgeneeskundige therapie is om lichaam, ziel en geest in balans te brengen.

In mijn rol als HR adviseur en coach werk ik ruim 10 jaar aan gedragsverandering van mensen in organisaties. Ik heb mij geschoold tot coach middels de internationale Co-Active Life Coaching opleiding van CTI en de opleiding Instrument voor Hulp van het ITIP. Daarna heb ik mij verder ontwikkeld tot E.E.N. ® Therapeut. Sinds 2014 heb ik mijn praktijk voor coaching en natuurgeneeskundige therapie.

Mijn visie
Van nature houd ik ervan om mensen verder te laten ontwikkelen en met hen de diepte in te kunnen gaan om een probleem echt op te lossen. Door bewustwording op onderliggende thema’s kunnen mentale en fysieke klachten oplossen. Als natuurgeneeskundig therapeut en coach kan ik je bij veel verschillende thema’s begeleiden. Veel klachten ontstaan door een gebeurtenis in het verleden die niet (volledig) verwerkt is. Vaak liggen de eerste triggers al in onze kindertijd.

Door terug te gaan naar die gebeurtenis, kunnen later ontstane klachten die daarmee samenhangen als vanzelf oplossen. Je krijgt nieuwe inzichten en perspectieven. Je gaat het verband gaat zien tussen datgene waar je last van hebt in je huidige leven en de gebeurtenissen uit het verleden.

Doordat er tegelijkertijd heling in je bewustzijn en energetische (emotionele) systeem plaatsvindt, ondersteunt dat je gedrag en je gedachten over je situatie. Je kunt er makkelijker mee omgaan en je voelt je vrijer. Na verloop van tijd zal ook je omgeving met je mee veranderen, doordat je andere dingen gaat aantrekken. Immers, zo binnen zo buiten.

opleidingen

Eclectische Energetische Natuurgeneeskundige Therapie

4 jarige Beroepsopleiding tot E.E.N. ® Therapeut, Instituut voor E.E.N. (2016 – 2019)
E.E.N. ® therapie is een holistische therapie gebaseerd op natuurgeneeskundige principes om de cliënt in balans te brengen.

Psychologie & Medische kennis

SHO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (2016 – 2017)
Instrument voor Hulp, Post HBO coaching opleiding, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) (2012-2013)
Co-Active Coaching Program, The Coaches Training Institute (CTI) (2012)

Cursussen

Theta Healing, Theta Healing Training Institute (Bangkok) (2013 – 2014)
Kundalini Yoga Mind & Meditation teacher training (2013)
Intuïtieve ontwikkeling, Centrum voor Leven en Intuïtie Utrecht (CLI) (2011)

Algemeen

HEAO Management, Economie en Recht, Bachelor of Business Administration (2002 – 2005)