behandeling

Hieronder vind je informatie over de natuurgeneeskundige en energetische behandelingen en andere therapievormen.
‘Het lichaam vindt haar eigen weg om natuurlijk herstel te bevorderen’

Werkwijze
In een consult bespreken we waarvoor je komt en wat de klachten zijn. Tijdens de anamnese maken we de vraagstelling helder. Ik kijk naar jouw levensloop en gebeurtenissen die hierin hebben plaatsgevonden. Na een korte anamnese neem je (gekleed) plaats op de behandelbank. Ik doe een aantal testen om te onderzoeken waar in jouw energetisch systeem blokkades zitten. Ik maak hierbij gebruik van de volgende testmethoden: polsdiagnostiek, pendelen van de chakra’s en de spiertest.

Door het meten van chakra’s en energievelden, onderzoek ik welke informatie het chakra en energetisch (emotionele) systeem mij geeft. Daarna test ik het fysieke lichaam op belastingen door bijvoorbeeld toxines, drainageproblemen, voedingsintoleranties en allergieën of vitaminen en mineralen tekorten.

De behandeling bestaat uit het bespreken van de diagnose en het achterhalen van de achterliggende oorzaak van de klacht. Tijdens het consult werk ik samen met jou aan bewustwording van het ontstaan van de klacht. Ik werk themagericht. Denk hierbij aan thema’s als zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens, contact in relaties, macht/onmacht, liefde, jezelf uiten, inzicht en je gelukkig voelen. Als we samen gaan kijken naar het ontstaan van de klacht kunnen oude onverwerkte situaties naar voren komen. Deze onverwerkte situaties liggen ten grondslag aan de mentale / fysieke klacht of ziekte. Tijdens of tussen de behandelingen kunnen onverwerkte emoties als angst, bezorgdheid, boosheid, onmacht, onrust, verdriet en je ongelukkig voelen naar de oppervlakte komen. Dit is normaal. Je kunt deze situaties alsnog verwerken (oplossen). Als je de onderliggende oorzaak oplost kunnen klachten verdwijnen. Ook zal je merken dat je je innerlijke vrijer gaat voelen.

Een combinatie van natuurgeneeskundige therapie, coaching, een energetische behandeling en ondersteunende middelen is mogelijk. Daarnaast werk ik met de kracht van vergeving.

Vergeving is de geneeskracht van het woord
Een vergevingssessie verbreekt energetische banden die belastend zijn, waardoor de energie weer gaat stromen en je gebeurtenissen werkelijk kunt loslaten. Vergeven kun je zien als een cadeautje voor jezelf: je kunt jezelf bevrijden van de belasting die conflicten of situaties je geven, waardoor je je weer vrij gaat voelen.

Diverse behandelingsvormen of combinaties zijn mogelijk:

 • Coaching door middel van (themagerichte) gespreksvoering, oefeningen, vergevingssessie, meditatie- en ademhalingstechnieken.
 • Ondersteunen in de verwerking van emoties en achterhalen van de onderliggende ervaringen.
 • Behandelen van verstoringen in het fysieke lichaam zoals voedingsintoleranties, allergieën, drainageproblemen en toxinebelasting. Ter ondersteuning kunnen diëten en voedingsadviezen of een drainage kuur worden ingezet.
 • Regressietherapie.
 • Behandelen van de chakra’s en het energiesysteem.
 • Pijnklachten verminderen.
  Bij pijn zit de energie vast. Door een behandeling kan de energie weer gaan stromen waardoor pijnklachten afnemen.

Voorbeelden van verschillende energetische behandelingen die kunnen worden ingezet:

 • Chakra’s balanceren
 • Tuina behandeling
 • Ankh behandeling (rug, nieren).

Gebruik van natuurlijke geneesmiddelen 

Als ondersteunende therapie tijdens de behandelingen en tussen de behandelingen door kan ik verschillende middelen inzetten die het evenwicht herstellen en lichaam en geest in harmonie brengen. Ik maak gebruik van de volgende middelen:

 • Het SanoConcept
 • Schüssler celzouten
 • E.E.N.® energetica
 • Bach Bloesem remedies.

Prestatiecodes:

De omschrijving en de prestatie code worden gebruikt op de nota’s die cliënten van CAT-therapeuten indienen bij zorgverzekeraars. Als CAT-complementair therapeut voldoe ik aan het CAT-competentieprofiel level 5. Ik werk eclectisch en holistisch: ik gebruik meerdere behandelvormen door elkaar tijdens sessies en zie het menselijk lichaam als één geheel in plaats van één lichaam met van elkaar losstaande onderdelen. Een ander holistisch kenmerk voor mijn behandelwijze als CAT-therapeut is dat ik geestelijke en lichamelijke klachten niet los van elkaar zien, maar als verbonden aan elkaar. Het CAT maakt gebruik van de prestatie codelijst zoals verzorgd door VEKTIS.

 

VAKGROEP PSYCHOSOCIALE THERAPIE

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

(kinder) coaching 24505

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

 

VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Energetische therapie 24012

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Doel van de begeleiding

Als Natuurgeneeskundig therapeut en coach help ik mensen om zich weer fit en vitaal te voelen. Door bewustwording op onderliggende thema’s komen mensen verder in hun ontwikkeling. Dit werk is betekenisvol voor mij en voor de mensen die ik begeleid.

Het doel van de begeleiding is dat je je weer krachtig en vitaal voelt. Soms is het maken van keuzes in je leven hiervoor belangrijk. Het kan je helpen om je weer gelukkig te gaan voelen in een nieuwe situatie.

Vaak zijn 5 sessies genoeg om zelf verder te kunnen. Soms is een langer (coach)traject wenselijk om de nieuwe situatie in je doen en laten te integreren. Natuurgeneeskundige therapie is voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Natuurgeneeskundige therapie is een veilige, natuurlijke werkwijze die ook naast andere (reguliere en complementaire) behandelingen kan worden toegepast.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Na de sessie

Tijdens de sessie gebeurt er van alles in je (energetische) systeem. Er kunnen inzichten ontstaan van hetgeen is besproken. Het kan zijn dat je je na de sessie wat koud, moe of gedesoriënteerd voelt. Je kunt spierpijn hebben. Ook kunnen er emoties naar boven komen (verdriet, boosheid, neerslachtigheid) of kun je heftigere dromen krijgen. Maar het kan ook zijn dat je je juist heel fit voelt en meer energie hebt. Het beste is toe te geven aan wat je lichaam aangeeft. Ben je moe, neem dan extra rust. Geef emoties de ruimte, ze willen eruit. Het kan zijn dat je lichamelijke klachten de eerste dagen na de sessie een beetje verergeren. Dit gaat altijd snel over en is geen reden voor ongerustheid.

Tijdens een energetische behandeling of Ankh behandeling worden energieblokkades in beweging gebracht. Het is daarom belangrijk om extra water te drinken in de dagen na de sessie zodat je je lichaam afvalstoffen helpt afvoeren. Het is belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Heb je na afloop nog vragen over hoe je je voelt dan kun je altijd contact met me opnemen.

Inname ondersteunende middelen

Bij ondersteunende middelen (druppels of supplementen) kunnen in sommige gevallen bijverschijnselen optreden. Bij het innemen van een remedie vindt er een uitzuivering plaats. In het begin kan het er op lijken dat de klacht erger wordt. Dit is een teken dat de remedie werkt. Als de reactie te heftig is, dan kun je het beste een dag stoppen. Neem dan even contact op voor overleg en een aangepaste dosering.

N.B. de E.E.N. ® energetica, Bach Bloesem remedies, SanoConcept en andere middelen zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling. De energetica ondersteunen de mens vanuit een holistische visie. Vanuit de energetische geneeskunde gezien stimuleren zij het zelfgenezend vermogen en herstellen de natuurlijke krachten in de mens. Fysieke klachten kunnen worden gezien als uitnodiging tot méér bewustwording, alsmede tot afstemming op een hoger bewustzijn in de mens.